ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
İlk doz seftriakson enjeksiyonu sonrası anafilaksi
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım, Mersin, Türkiye  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Mersin, Türkiye  
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 79-80
DOI: 10.4274/tpa.46.14
Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, çocuk, seftriakson
Özet

Seftriakson bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan üçüncü kuşak bir sefalosporindir. Literatürde seftriyaksonla ilk karşılaşmadan sonra anafilaksi geliştiği bildirilen sadece bir çocuk olgu vardır. Bu yazıda damardan seftriakson enfüzyonu sonrasında anafilaktik şok gelişen iki yaşında erkek hasta sunulmuştur. İlk doz seftriakson tedavisi sonrası nadir de olsa anafilaksi gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018