ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda ilaç ilişkili döküntüler; tek merkez deneyimi
1 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve Astım Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 62-66
DOI: 10.4274/tpa.46.11
Anahtar Kelimeler: Amoksisilin/ampisilin, çocuk, eritema mültiforme, “fiks” ilaç döküntüsü, ilaç döküntüsü, ilaç aşırı duyarlılık sendromu, makülopapüler döküntü, ürtiker
Özet

Amaç: Çocuklarda ilaç ilişkili döküntülerin klinik özellikleri, tipleri, en sık neden olan ilaçlar ve tanısal yöntemleri incelemek amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: İleriye dönük çalışmamızda, Mayıs 2006 - Mayıs 2007’de Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Kliniği’ne ilaç ilişkili döküntü şüphesiyle başvuran olgular değerlendirildi. Çalışma hastanemiz Etik Kurulu tarafından onaylandı. İstatistiksel analizler SPSS 11.5 paket programı  kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Yüz çocuk çalışmaya alındı.  Yaşları 6 ay ile 14 yaş arasında (ortalama 5,6±3,6 yıl) 75 erkek ve 25 kız çocuk vardı. En sık ilaç kullanım gerekçeleri üst solunum yolu enfeksiyonları (%64) idi. En yaygın şüphelenilen ilaçlar olguların %44’ünde amoksisilin/ampisilin ve %27’sinde sefalosporinlerdi. İlaç döküntülerinin tipleri %64’ünde ürtiker, %28’inde makülopapüler döküntü, %5’inde ürtiker-purpura, %1’inde eritema mültiforme, %1’inde “fiks” ilaç döküntüsü ve %1’inde ise ilaç ilişkili aşırı duyarlılık sendromu idi. Hastaların %60’ı ‘muhtemel’ ve %16’sı olası ilaç alerjisi tanısı alırken, yalnızca %18’inde ilaç alerjisi doğrulandı. 
Çıkarımlar: Ayrıntılı ilaç öyküsü, ilaç döküntülerinin tiplerinin bilinmesi ve uygun testler; ilaç döküntüsü olan bir çocuğun başarılı yönetimi için gerekli etkenlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018