ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Özofagus atrezisi ve meningosel birlikteliği olan Edward’s sendromu olgusu
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 167-169
DOI: 10.4274/tpa.46.68
Anahtar Kelimeler: Meningosel, özofagus atrezisi, trizomi 18, yenidoğan
Özet

 Çoğu olgunun ilk yaşta kaybedildiği Edward’s sendromunda 130’dan fazla yapısal bozukluğun görüldüğü bildirilmiştir. Sıkça rastlanan bozukluklar ön planda olmadığında tanı daha geç konduğundan nadir görülen bulgular da önem taşımaktadır. Edward’s sendromunda şimdiye kadar özofagus atrezisi ve oksipital meningosel birlikteliği tanımlanmamış olduğundan 1400 gram ağırlığındaki kız hasta sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018