ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Akut poststreptokoksik glomerülonefritli bir çocuk hastada idiyopatik trombositopenik purpura
1 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri Çocuk Nefroloji Bölümü, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 164-166
DOI: 10.4274/tpa.46.67
Anahtar Kelimeler: Akut poststreptokoksik glomerülonefrit, immün trombositopenik purpura, çocukluk çağı
Özet

 Akut poststreptokoksik glomerülonefrit (APSGN) çocukluk çağının en sık hematüri nedenlerinden biridir. Akut poststreptokoksik glomerülonefritde hematolojik değişiklikler hemodilüsyon ve hafif düzeyde hemoliz nedeniyle gelişebilen anemi dışında tipik değildir. İdiyopatik trombositopenik purpura (İTP) ve APSGN birlikteliği ise nadiren bildirilmektedir. Bu makalede eş zamanlı APSGN ve İTP saptanan 13 yaşında bir hasta nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018