ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Üniversite hastanemiz acil servisine travma nedeniyle başvuran çocuk olguların değerlendirilmesi
1 S.B. Bozkaya Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Servis Bölümü, İzmir, Türkiye  
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 156-160
DOI: 10.4274/tpa.46.65
Anahtar Kelimeler: Acil servis, çocuk, kafa travması, trafik kazası, travma
Özet

Amaç: Travma gelişmiş ülkelerde çocuklarda en önemli ölüm nedenidir. Bu çalışmanın amacı, bölgemizdeki travma nedeniyle acil servise başvuran çocuk olguları literatür eşliğinde irdeleyip, sonuçlarını sunmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma verileri Ocak 2006-Aralık 2007 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine travma nedeniyle başvuran çocuk olguların geriye dönük olarak dosyalarının taranması sonucu elde edildi. Olgular, yaş, cinsiyet, başvuru zamanı, travma şekli, yaralanma tipi, radyolojik bulgular ve yatış oranları açısından değerlendirildi.
Bulgular: Kayıtlarına ulaşılabilen 0-16 yaş arası 1293 çocuktan %69’u erkek, %31’i kızdı. En fazla başvurunun ağustos ayında olduğu saptandı. Yaralanma nedenleri arasında düz zeminde çarpma-düşmeler ilk sıradaydı. Acil servise başvuru süresi açısından araç dışı trafik kazalarının en hızlı başvuran grup olduğu görüldü. Yaralanmaya maruz kalan bölgeler içersinde “baş bölgesi”nin %42 ile ilk sırada olduğu saptandı. Yaş grupları içersinde travmaya maruz kalış oranı 2-6 yaş grubunda %43,8 ile en yüksekti.
Çıkarımlar: Yaralanmalar en sık yaz mevsiminde olmaktadır. Sık görülen yaralanma nedenleri düz zeminde çarpma-düşme ve araç dışı trafik kazalarıdır.  Bu çalışmada bir acil servise başvuran  çocuk travmalarının bazı özelliklerini vurgulayarak ülkemizdeki travma sorununa dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018