ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Bir devlet hastanesinde çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda hastalık ve ölüm oranları
1 S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 S.B. Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 137-143
DOI: 10.4274/tpa.46.62
Anahtar Kelimeler: Çok düşük doğum ağırlığı, erken doğum, hastalık, ölüm oranı, yenidoğan
Özet

Amaç: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım birimindeki çok düşük doğum ağırlıklı hastaların hastalık ve ölüm oranlarını belirlemek amacıyla hastalar geriye dönük olarak incelendi.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım biriminde iki yıl içerisinde yatarak tedavi alan çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebekler arasında çalışma ölçütlerine uyan 94 olgu çalışmaya alındı. Bu olguların verileri (gebelik yaşı, doğum tartısı, perinatal risk etmenleri, hastanede yatış süreleri, sürfaktan tedavisi, mekanik ventilasyon uygulamaları, sıkıntılı solunum sendromu (SSS), ventriküler içi kanama, periventriküler lökomalasi, nekrotizan enterokolit, kronik akciğer hastalığı ve prematüre retinopatisi) kaydedilip istatistiksel incelemeleri yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızda çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ölüm oranı %25,5 olarak bulundu. En sık karşılaşılan anneye ait risk etkenleri preeklampsi/eklampsi (%26,3)  olup sonuçlarımız “NICHD Neonatal Network” grubunun verileri ile uyumluydu. Çalışmamızda grup1’de SSS oranı %100, grup 2’de %93,8, grup 3’te %78,3 ve grup 4’te ise %47,6 olup SSS (+) ve SSS (-) gruplarının cinsiyet dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,19). Ancak erkek bebeklerde SSS (+) olasılığı kız bebeklerden 1,81 (0,74-4,42) kat riskli bulundu.
Çıkarımlar: Birimimizde % 25,5 olarak belirlediğimiz ölüm oranının doğum öncesi bakım şartlarının düzeltilmesi, steroid kullanımının artması, doğum öncesi bakım eksikliği nedeniyle sık karşılaştığımız erken yenidoğan enfeksiyonların azalması ve nakil koşullarının düzeltilmesi ile daha iyiye gideceği kanısındayız. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018