ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğan yoğun bakım biriminde hastane kökenli kan akım enfeksiyonları
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, istanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 130-136
DOI: 10.4274/tpa.46.61
Anahtar Kelimeler: Etkenler, hastane enfeksiyonu, risk faktörleri, yenidoğan
Özet

Amaç: Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde 2008 yılında hastane kökenli kan akım enfeksiyon hızını, etkenlerini, antibiyotik duyarlılığını, zamanından önce ve zamanında doğmuş  bebeklerde risk etkenlerini incelemek. 
Gereç ve Yöntem: Hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Zamından önce ve zamanında doğmuş bebekler için risk etmenleri “multivariate logistic regression” analizi ile değerlendirildi.
Bulgular: Bir yıllık süre içerisinde 807 hasta 72 saatten daha uzun süre yattı. Kan kültüründe üreme sayısı 97 idi. Üreme olanların %65,6’sı erken doğmuş, %34,4’ü zamanında doğmuş bebeklerdi. En sık elde edilen mikrorganizmalar koagülaz negatif stafilokok ve Klebsiella pneumonia türüydü. Kan akım enfeksiyon hızı 5,9:1000 gün, katetere bağlı kan akımı enfeksiyon hızı 9,6:1000 gün, ventilatörle ilişkili pnömoni hızı 13,8:1000 gün olarak bulundu. Gram pozitif mikroorganizmalarda glikopeptit direnci görülmedi. Hastane enfeksiyonu için hastane yatış süresi, mekanik ventilasyon ve kateter varlığının anlamlı risk etmenleri olduğu saptandı. Kan kültüründe üreme olanlarda ölüm oranı %12,5 idi.   
Çıkarımlar: Hastane enfeksiyonları yenidoğan yoğun bakım biriminde önemli hastalık ve ölüm nedenidir.  Zamanından önce ve zamanında doğmuş bebeklerde risk etmenlerinin  azaltılması sağkalım üzerine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018