ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çalışmanın çocuk bedeni üzerine etkisi: İzmit’te yapılan iki araştırma sonuçlarının karşılaştırılması
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 105-110
DOI: 10.4274/tpa.46.56
Anahtar Kelimeler: Antropometrik değerlendirme, beden kitle indeksi, calışan çocuklar, yaşa göre ağırlık, yaşa göre boy, Z skoru
Özet

Amaç: Bu çalışma, çalışmanın çocukların bedensel gelişimine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, İzmit’te ortaöğrenime devam eden öğrenciler ile Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çalışan çocukları temsil eden bir örneklemde yürütülmüş, aynı döneme ait iki kesitsel araştırmanın verileri kullanılmıştır. Her iki araştırmanın veri setinden benzer yaş gruplarındaki çocuklar alınmış, böylece 15-17,9 yaş arasında 401 öğrenci ve 243 çalışan çocuk karşılaştırılmıştır. İki grubun karşılaştırılmasında yaşa göre boy, yaşa göre ağırlık ve beden kitle indeksi Z skorları gibi çeşitli antropometrik ölçütler kullanılmıştır. Antropometrik ölçütlerin hesaplanmasında CDC (Center for Disease Control) tarafından geliştirilmiş Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği toplumu temel alan Epi İnfo 2000 programı kullanılmıştır.
Bulgular: Her yaş grubu için boy ve yaş skorları karşılaştırıldığında, 15 yaş grubunda çalışan ve çalışmayan çocuklar arasında fark saptanmamış, 16 ve 17 yaş çıraklarda her iki ölçüt de daha düşük değerlere sahip olarak saptanmıştır (p<0,05). Beden kitle indeksi açısından ise hiçbir yaş grubunda farklılık saptanmamıştır. 
Çıkarımlar: Sonuç olarak çalışan çocukların özellikle ileri yaşlardaki boy ve ağırlıklarının etkilendiği, çalışmayan çocuklara göre daha kısa ve düşük kilolu oldukları saptanmıştır. Buna karşın ergenlik döneminde yaygın olarak kullanılan beden kitle indeksi ölçütü, çalışan çocuklardaki etkilenimi ortaya koymamıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018