ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Su ile ilişkili epilepsi: Üç olgu sunumu
1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 251-252
DOI: 10.4274/tpa.46.85
Anahtar Kelimeler: Benzodiyazepin, çocuk, epilepsi, refleks epilepsi, su
Özet

Su ile ilişkili epilepsiler nadir görülen bir refleks epilepsi türüdür. Bu çalışmada polikliniğimizden takip edilen üç olgu sunulmuştur. Olguların gelişim basamakları yaşlarıyla uyumlu olup, nörolojik muayenesi normal olarak saptanmıştır. Su ile ilişkili epilepside tedavi yaklaşımını belirleyen en önemli etken suyun sıcaklığıdır. Beden sıcaklığından daha düşük su ile banyo yapılması veya koruyucu benzodiyazepinler tedavide öncelikle düşünülmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018