ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Yenidoğan döneminde dilate kardiyomiyopatinin nadir bir nedeni: ALCAPA sendromu
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 248-250
DOI: 10.4274/tpa.46.84
Anahtar Kelimeler: Dilate kardiyomiyopati, sol koroner arterin pulmoner arterden çıkış anomalisi, yenidoğan
Özet

Sol koroner arterin pulmoner arterden çıkış anomalisi olarak tanımlanan ALCAPA sendromunda kardiyomegali, kalp yetersizliği gibi yakınma ve bulgular genellikle yaşamın ikinci-üçüncü ayları sonrasında ortaya çıkar. Yenidoğan döneminde ise hastalar genellikle yakınmasız olup, bu dönemde tanı alan hasta sayısı oldukça azdır. Burada yenidoğan döneminde kalp yetersizliği tablosunda kliniğimize başvuran, elektrokardiyografisinde DI ve aVL’de derin ve geniş Q dalgaları, ve ST yüksekliği gibi miyokard iskemi bulguları bulunan bir olgu sunuldu. Ekokardiyografik incelemede dilate kardiyomiyopati ile birlikte sol koroner arterin pulmoner arterden çıktığı izleniminin alınması nedeniyle yapılan kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ile tanı kesinleşti.  Bu olgunun sunulması ile ALCAPA sendromunun yenidoğan döneminde bile dilate kardiyomiyopatiye yol açarak bulgu verebileceği vurgulanmak istenmiş ve bu hastalığa olan farkındalığı artırmak amacı güdülmüştür. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 02.08.2018