ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk yoğun bakım biriminde santral venöz kateterizasyon komplikasyonlarının değerlendirilmesi
1 T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye  
2 T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Servisi, İzmir, Türkiye  
3 T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir, Türkiye  
4 T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Kliniği, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 207-211
DOI: 10.4274/tpa.46.77
Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım birimi, komplikasyon, santral venöz kateterizasyon
Özet

Amaç: Santral venöz kateter yerleştirilmesi yoğun bakım birimlerinde sık kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada çocuk yoğun bakım biriminde santral venöz kateter yerleştirilmesi ile ilişkili komplikasyonların ve bu komplikasyonlara yol açabilecek risk etmenlerinin değerlendirilmeleri amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 01.07.2007-01.08.2009 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri’nde Tıbbi-Cerrahi Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne yatan ve santral venöz kateter yerleştirilen 110 hasta (ortalama yaş: 46,9±54,5 ay; ortanca yaş: 21 ay; dağılım 228 ay-1 ay: 49 kız /61 erkek) çalışmaya alındı.
Bulgular: Tüm olgulara toplam 128 [88 (%68,8) femoral, 37 (%28,9) subklaviyen ve üç (%2,3) juguler] kateter yerleştirilmişdi. Kateter yerleştirilmesi sırasında altı komplikasyon (%4,7), izlem sırasında ise 12 enfeksiyon (%9,4), altı tromboz (%4,7) ve iki (%1,6) kaza ile yerinden çıkma görülmüştür. Kateter yerleştirme işlemi sırasında görülen komplikasyonlarla ilişkili herhangi bir risk etmenine rastlanmamıştır (p>0,05). Femoral ve subklaviyen kateter yerleştirilen olgular arasında komplikasyonlar açısından bir fark bulunmamıştır (p>0,05).
Çıkarımlar: Çocuk yoğun bakım birimlerinde santral venöz kateter yerleştirilmesi deneyimli ellerde güvenilir bir işlemdir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018