ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Bir yenidoğan yoğun bakım biriminde adenovirus salgın yönetimi
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 194-198
DOI: 10.4274/tpa.46.75
Anahtar Kelimeler: Adenovirus, salgın, yenidoğan, yönetim
Özet

Amaç: Adenovirüs ile gelişen epidemik konjunktivit genellikle göz doktorlarının muayenesi sırasında doğrudan temasla bulaşır. Bu yazı yenidoğan yoğun bakım biriminde (YYBB) adenovirus salgın yönetimi deneyimimizi paylaşmak amacıyla yazılmıştır.
Gereç ve Yöntem: 14.09.2009-17.10.2009 tarihleri arasında YYBB’de görülen adenovirus salgını geriye dönük incelenmiştir. Bu dökümde tıbbi kayıtlar ve Enfeksiyon Kontrol Kurulu’nun kayıtlarının verileri kullanılmıştır. Serviste yatmakta olan 15 hastadan (9 kız, 6 erkek) ve 25 çalışandan konjunktiva, nazofarenks, dışkı sürüntü örnekleri toplandı. Salgın süresince tüm bebeklerden haftalık örnekler alındı. Örneklerin tümüne eş zamanlı olarak direkt floresan antikor testi ve “shell vial” hücre kültürü yöntemi uygulandı. Adenovirüs konjunktivit tanısı klinik bulgular ve/veya direkt floresan antikor ve hücre kültürlerinde üretilerek konuldu. Analizler yapılırken SPSS 13,0 istatistik programı kullanıldı.
Bulgular: Prematüre retinopati taraması amacı ile yapılan göz bakısı ertesinde o gün muayene edilen beş bebekte, muayene eden hekimde ve muayene edilmeyen iki bebekte konjunktivit gelişti. Salgın sırasında YYBB’de yatmakta olan 15 bebekten 10’unda konjunktivit, bu olguların beşinde ishal ve konjunktivit beraber görüldü. Beş hemşirede klinik konjunktivit saptandı ve bir hemşirede adenovirus direkt floresan antikor testi ile gösterildi, hücre kültüründe üretildi. Konjunktiviti olan tüm hemşirelerin çalışmalarına ara verildi. Bulgusu olan üç bebeğin göz sürüntüsünde ve bir bebeğin de transtrakeal sıvısında adenovirus antijeni saptandı. Hücre kültürü ile tanı doğrulandı. Enfeksiyon kontrol kurul önerileri ile standart önlemlere ek olarak temas ve damlacık izolasyon önlemleri alındı.
Çıkarımlar: Enfeksiyon kontrol önlemlerinin titizlikle uygulanması, birime hasta girişinin durdurulması, birimin ayrıntılı temizlenmesi ve dezenfeksiyonu salgının yayılmasını ve süresinin uzamasını engellemiştir. İkinci bir salgın dalgası olmamış ve hiç hasta kaybedilmemiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 28.08.2018