ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Baba tarafından ikiz çocuk istismarı
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
2 University of Iowa, Department of Pediatrics, Iowa, ABD  
3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
4 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
5 University of Iowa, Department of Radiology, Iowa, ABD  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 337-341
DOI: 10.4274/tpa.1161
Anahtar Kelimeler: Baba, çocuk örselemesi, fiziksel örseleme, ikiz çocuk, şiddet
Özet

Çocuk örselemesi ve ihmali en erken dönemde tanınıp, gerekli çocuk koruma önlemleri alınmadığı takdirde yineleme eğilimi gösteren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocuk örselemesi ve ihmalini önlemeye yönelik olarak ilgili alanların çok disiplinli işbirliği yapmaları, çocuk örselemesi olgularının değerlendirilmesinde önem taşımaktadır.
Bu olgu sunumunda; düzenli işi olmayan, beş nüfuslu bir ailenin tek çalışanı olan ve eşine şiddet uygulayan baba, bir yaş altındaki ikiz çocuklarına da fiziksel şiddet uygulamıştır. Aile tarafından olayın saklanması, hekimlerin savcılığa bildirimde bulunmalarına karşın, hem hekimlerin hem de kolluk kuvvetlerinin Sosyal Hizmetlere bildirimde bulunmaması; olguların süreğen örselemeye maruz kalmasına ve birikim etkisi ile şiddetli bir tabloya yol açmıştır. Yasal süreçte de, annenin yakınmasını geri çekmesi üzerine baba eve dönmüş, süreci izleyen adli tıp uzmanının yasal mercilere baskı yapması sonucu çocuk koruma kararı alınmıştır. 
Bu çalışmada; fiziksel örselemenin risk etmenleri, kuşkulandırıcı belirtileri ve inceleme basamakları değerlendirilirken, atlanan her örseleme olgusunun katlanarak daha şiddetli bir örseleme olgusuna dönüşebileceği, örselemeye uğramış çocukların tanısında ve korunmasında aile, hukuk, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında çok disiplinli yaklaşımın ve işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018