ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Tüberkülozun nadir bir şekli: tek başına psoas apsesi
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 331-333
DOI: 10.4274/tpa.83
Anahtar Kelimeler: Çocuk, psoas apsesi, tüberküloz
Özet

Günümüzde tüberküloz yılda iki milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Çocuk yaş grubunda yıllık sıklığı yaklaşık 1,3 milyon olup, ölümle sonuçlanan olgu sayısının 450 000 olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, olguların %15-25’inin akciğer dışı tüberküloz hastaları olduğunu bildirmektedir. Burada immün yetersizliği olmayan, iki taraflı psoas apsesi ve ingüinal lenf bezi tutulumu ile giden nadir bir tüberküloz olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018