ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Atopik dermatit tanı yaşının ek alerjik hastalık gelişimi üzerine etkisi
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı Bursa, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 299-303
DOI: 10.4274/tpa.487
Anahtar Kelimeler: Alerji, atopik, atopik yürüyüş, dermatit, tanı yaşı
Özet

Amaç: Bu çalışmada, atopik dermatit tanısı almış çocuk hastalarda tanı yaşının ek alerjik hastalık ve aeroalerjen duyarlılığı gelişimi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hanifin ve Rajka ölçütlerine göre atopik dermatit tanısı konulan 114 çocuk hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalar tanı yaşı bakımından 24 ay altı ve üstü olarak gruplandırıldıktan sonra; total serum IgE, inhalan spesifik IgE, eozinofil katyonik protein (ECP) düzeyleri, deri prik testleri yapıldı. İzlem süresinde gelişen ek alerjik hastalıkları kaydedildi. Bu çalışma için Uludağ Üniversitesi Yerel Etik Kurul izni alındı (2.9.2010/2010-8/12).
Bulgular: Tanı yaşı bakımından hastalar 24 ay altı ve üstü olarak gruplandırıldığında; 90 hasta (%78,9) 24 ay altında, 24 hasta (%21,1) ise 24 ay üzerinde tanı almıştı. Çalışma grubumuzdaki olguların ortalama tanı yaşı 14,0±21,4 ay olup, ek alerjik hastalık gelişimi için geçen süre 23,8±22,3 ay, ortalama izlem süresi 58,7±41,2 ay (en az 8-en fazla 180 ay; ortanca 50,5 ay) olarak tespit edildi. Yirmi dört ay altında tanı alanlarda ileride astım gelişimi için anlamlı bir fark saptandı (p=0,042). 
Çıkarımlar: Erken dönemde atopik dermatit bulguları başlayan olgularda, alerjik sürecin önlenebilmesi için ailelerin solunum sistemi ile ilgili alerjik hastalıklar konusunda uyarılması ve inhalen alerjenlerden korunması bu ilerleyişte bir çözüm sağlayabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018