ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım servisinde hastane enfeksiyonları
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  
3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, İzmit, Türkiye  
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyostatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 293-298
DOI: 10.4274/tpa.46.286
Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, tanı, yenidoğan, yoğunbakım
Özet

Amaç: Bir yılda, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi (YYBB) ve Yenidoğan Kliniği’ne yatan hastalarda gelişen hastane enfeksiyonları (HE) incelendi. 
Gereç ve Yöntem: Hastane enfeksiyonları Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) ölçütlerine göre tanımlandı. Çalışma için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı alındı (04 Mart 2008 tarih ve 2008-5/12 sayılı etik kurul yazısı).
Bulgular: Yenidoğan YBB’de yatan 127 hastanın %53’ünde (%58,5’i kültür pozitif), Yenidoğan Kliniği’nde yatan 187 hastanın %2,6’sında (hepsi kültür negatif) HE gelişti. Yenidoğan YBB ve Yenidoğan Kliniği’nde toplam %23 hastada HE gelişti, HE hızı %42,3, yatış gününe göre HE oranı ise 14/1000 hasta günü olarak bulundu. Hastane enfeksiyonları oranı YYBB’de 17,9, Yenidoğan Kliniği’nde 1,6/1000 hasta günü bulundu. Hastane enfeksiyonları olan hastalar, YYBB’de 73,6±47,8 gün, Yenidoğan Kliniği’nde 16,0±6,7 gün yattı. Hastane enfeksiyonları tanısı, YYBB’sinde hastaneye yatışlarının ortalama 29,4±30,9. gününde, Yenidoğan Kliniği’nde 7,6±2,9 gününde konuldu. Yenidoğan YBB’de 128 HE atağında atak ilişkili ölüm oranı %8,5 idi. Hastane enfeksiyonları saptanan 68 hastanın 11’i (%16,1) kaybedildi. Hastane enfeksiyonları tanısı alan hastalar, Yenidoğan YBB’de ortalama yatışının 56,7±50,2. gününde kaybedildi. Hastane enfeksiyonları tanısı konulduktan sonraki ortalama ölüm günü; YYBB’de 25,8±10,2 gün olarak saptandı. Yenidoğan Kliniği’nde HE gelişen hastalarda ölüm saptanmadı. 
Çıkarımlar: Kliniğimizde Yenidoğan YBB ve Yenidoğan Kliniği’ndeki HE’leri gelişmiş ülkelere göre biraz yüksek, gelişmekte olan ülkelere göre daha düşük saptandı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018