ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağının selim akut miyoziti: 15 olgunun klinik ve laboratuvar bulguları
1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 55-58
DOI: 10.4274/tpa.630
Anahtar Kelimeler: Çocukluk dönemi, CPK, Guillain Barre sendromu, miyozit, yürüme güçlüğü
Özet

Amaç: Bu çalışmada, çocukluk çağının selim akut miyoziti tanısında önemli yeri olan ölçütleri gözden geçirmek amacıyla 15 çocukluk çağı selim akut miyoziti olgusuna ait klinik ve laboratuvar bulguları verilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Çocuk Nöroloji Polikliniği’ne 15 Ocak-15 Mart 2011 tarihleri arasında yürüyememe nedeniyle yönlendirilen ve tipik çocukluk çağı selim akut miyoziti kliniği gösteren %80’i erkek ortalama 6,3 yaşında toplam 15 olgu çalışmaya alındı. En sık ön tanı Guillain Barré sendromu (%47) idi.
Bulgular: Prodrom süresi 2-10 gün olup, sık görülen bulgular boğaz ağrısı, ateş ve öksürüktü. Kliniğe başvurdukları sırada iki taraflı baldır ağrısı ve yürüyememe yakınması olan olgularımızda, üç gün içinde klinik bulgularda hızlı ve kendiliğinden düzelme gözlendi. Olguların %87’sinde lökopeni, %47’sinde trombositopeni, %87’sinde hafif alanin aminotransferaz yüksekliği saptandı. Serum CPK değerleri 580-8250 (ortalama 2970±2190) U/L arasında değişmekteydi ve bir hafta içinde normal sınırlara geriledi.
Çıkarımlar: Çocukluk çağının selim akut miyoziti klinik ve laboratuvar bulgularıyla gelen olgularda tanının erken düşünülmesi, gereksiz tetkik ve farklı tedavi seçeneklerini önlemek açısından önemlidir. (

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018