ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
2011 yılında çocukluk çağı immün trombositopenik purpura hastalığı izlem ve tedavisinde değişiklikler
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 8-17
DOI: 10.4274/tpa.1659
Anahtar Kelimeler: Çocuk, İTP, kılavuz, yeni tedaviler
Özet

İmmün trombositopenik purpura (İTP) en sık çocukluk çağında görülen kanama nedenidir. Trombositler etkileştikleri antikorlara bağlı olarak immünolojik yıkıma uğrar ve bunu dengelemesi gereken kemik iliği yetersiz kaldığında, çevre kanında trombosit sayısı azalır. Klinikte üç şekilde karşımıza çıkar: akut ya da yeni tanı, kronik ve israrcı İTP. Akut formu birkaç günle –hafta süresinde düzelir, genellikle altı aydan önce sonlanır, 2011 yılında yayınlanan Amerikan Hematoloji Derneği kılavuzu bu süreyi bir yıla uzatmıştır. Klinik olarak başka bulgusu olmayan çocukta ani başlangıç öyküsü vardır. En sık 2-4 yaş ve viral enfeksiyonlardan sonra görülür. On yaştan büyük çocuklarda kronikleşme ve diğer otoimmün olaylarla birlikte olma olasılığı fazladır. Peteşi, purpura, burun kanaması, bağırsak ve üriner sistem kanaması olabilir. Bu kanamalar trombositopeni derecesine bağlı olarak gelişse de kanama miktar ve şiddeti ile trombosit sayısı arasında her zaman açık bir ilişki yoktur. Tedavide çocukluk çağında iki seçenek en sık kullanılmaktadır: kortikosteroidler ve intravenöz immünoglobülin. Tedavide immünosupresifler, anti D, siklosporin, sitostatikler, danazol, rituksimab ve trombopoietin reseptör analogları da denenmektedir. Çok nadiren hayatı tehdit eden kanamalarda tedavide trombosit süspansiyonu denenebilir. Son zamanlarda splenektomi 1/3 olguda başarısız olunduğu ve tedavi seçenekleri arttığı için pek tercih edilmemektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018