ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Yenidoğan ve süt çocukluğunda kolestaz
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 1-7
DOI: 10.4274/tpa.1547
Anahtar Kelimeler: Direkt hiperbilirübinemi, kolestaz, safra yolları atrezisi
Özet

Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde kolestatik karaciğer hastalıklarında buna neden olabilecek hastalığın ortaya koyulması önemlidir. Kolestaz, direkt bilirübinin total bilirübin miktarının  %20’sinden fazla olmasıdır. Özellikle safra yolları atrezisi, tirozinemi, galaktozemi gibi hastalıklarda erken tanı, ileriye dönük kalıcı hasarların önlenmesi ve erken tedaviden fayda görülmesi açısından önemlidir. Dolayısı ile iki haftayı geçmiş sarılığı olan tüm yenidoğanlarda  bilirübin, total, direkt, indirekt olarak bakılmalıdır; total bilürübinin %20’si direkt bilirübin ise karaciğer ile ilgili bozukluklar irdelenmelidir.  Bu derlemede kolestatik karaciğer hastalıklarında nedenin ortaya koyulması açısından klinik ve laboratuvar olarak nelere dikkat edilmesi gerekir, bunu göstermeyi amaçladık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018