ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Zona zoster enfeksiyonu sırasında gelişen aseptik menenjit
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 142-145
DOI: 10.4274/tpa.215
Anahtar Kelimeler: Aseptik menenjit, immün baskılanmış çocuk, zona zoster
Özet

Zona zoster, immün sistemi sağlam olan çocuklarda sıklıkla iyi seyirli bir hastalıktır. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda ise yaygın olma riski taşır. Zona zoster, hem immün sistemi sağlam, hem de immün sistemi baskılanmış çocuklarda nadiren miyelit, aseptik menenjit, ansefalit ve ventrikülit gibi nörolojik komplikasyonlara yol açabilir. On yedi yaşında talasemi major nedeniyle kemik iliği transplantasyonu yapılmış olan kız hasta, ateş, sağ göğüs ön yüzü ve koltuk altında kaşıntılı döküntüler ile hastanemize başvurdu. Hastaya klinik olarak zona zoster tanısı konuldu. İzlemde şiddetli başağrısı ve kusmaları oldu. Hastada ense sertliği ve meninks iritasyon bulguları saptandı ve lomber ponksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısında pleositoz ve protein yüksekliği görüldü. Beyin omurilik sıvısında VZV-PCR pozitif saptanması üzerine zona zostere bağlı aseptik menenjit tanısı doğrulandı. On gün asiklovir verilen hasta sekelsiz olarak iyileşti. Zona zoster gelişen immün sistemi baskılanmış çocuklarda başağrısı ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkarsa aseptik menenjit gibi nörolojik komplikasyonların gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018