ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Bir linyöz konjonktivit olgusu
1 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 131-133
DOI: 10.4274/tpa.147
Anahtar Kelimeler: Linyöz konjonktivit, plazminojen eksikliği
Özet

Linyöz konjonktivit idiyopatik membranöz konjonktivitin nadir görülen bir şeklidir. Tip 1 plazminojen eksikliğine bağlı olarak özellikle tarsal konjonktivada, fibrinden zengin, “odunsu”, tekrarlayan, yalancı zarımsı lezyonların gelişimi ile kendini gösterir. Konjonktiva dışında ağız boşluğu, üst sindirim sistemi, trakeobronşiyal ağaç gibi diğer müköz zarlar da tutulabilir. Küçük travma sonucu hasarlı mukoza gelişen fibrin örtüsünün plazminojen eksikliğine bağlı olarak yıkımında kusur vardır. Otozomal çekinik geçiş tanımlanmasına rağmen çoğu olgu sporadiktir. Genellikle süt çocukları ve çocuklar etkilenmiştir, ancak hastalık herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Dört yaşındaki erkek hasta sol üst tarsal konjonktivada, irise uzanan pembe-kırmızı renkte zarımsı lezyon varlığı nedeniyle Göz Hastalıkları Kliniği’ne başvurmuştur. Çıkarılan örneğin histopatolojik incelemesi linyöz konjonktivit ile uyumlu bulunmuş ve tanı biyokimyasal olarak hastada plazminojen düzeyinin belirgin olarak düşük olmasıyla da desteklenmiştir. Topikal prednizolon asetat ve siklosporin tedavisine başlanmış ancak bir ay sonra lezyon yinelemiştir. Hematoloji konsültasyonu ile hastaya sistemik ve topikal taze donmuş plazma tedavisi uygulanmıştır. Olgu klinik-histopatolojik özellikleri ve taze donmuş plazma tedavisine verdiği olumlu yanıt açısından literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 02.08.2018