ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk hastalarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan rijid bronkoskopi sonuçlarımız
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Department of Pediatric Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 126-130
DOI: 10.4274/tpa.1622
Anahtar Kelimeler: Aspirasyon, anestezi, bronkoskopi, çocuk, yabancı cisim
Özet

Amaç: Trakeal veya bronşiyal yabancı cisim aspirasyonu genel anestezi altında bronkoskopi gerektiren çocukluk çağının önemli acillerindendir. Bu geriye dönük çalışmada yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan bronkoskopiler; anestezi yöntemleri, riskleri ve işlem sonrası komplikasyonlar açısından değerlendirilmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2006 ve Haziran 2011 yılları arasında çocuk cerrahisi ameliyathanesinde yabancı cisim şüphesiyle bronkoskopi yapılan çocuklar dahil edilmiştir. Dört yüz bir çocuk değerlendirmeye alınmış, tanı amaçlı bronkoskopi yapılanlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm bronkoskopilere genel anestezi uygulanmıştır. İnhalasyon veya IV indüksiyon ve idamesi, kendiliğinden solunum veya kontrollü mekanik ventilasyon şekli şartlara göre seçilmiştir. Hastalar klinik, fizik muayene, radyolojik bulgular, anestezi yöntemi ve komplikasyonlar açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Öksürük (%82) ve dispne (%21,8) trakeobronşiyal yabancı cisimlerin en sık belirtileri olarak tespit edilmiştir. En sık rastlanan radyolojik bulgular hava hapsi (%57) ve normal akciğer görünümü (%21) olarak bulunmuştur. Aspire edilen yabancı cisimlerin çoğunun fındık, fıstık, çekirdek gibi organik maddeler (% 80) olduğu görülmüş, sıklıkla sağ ana bronşa (%49,1) ve sol ana bronşa (%24,4) yerleşmişlerdir. Anestezi sırasında büyük komplikasyon olarak desaturasyon, aritmi, hiperkarbi ve bronkospazm saptanmıştır. 
Çıkarımlar: Yabancı cisim inhalasyonunda pek çok sorunla karşılaşılabilir, bu hastaların bronkoskopileri anestezi ve cerrahi açıdan doğru zamanda ve en güvenli şekilde, deneyimli anestezist ve cerrah tarafından yapılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018