ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Ateş yakınması ile çocuk acile başvuran hastalarda uygunsuz dozda ateş düşürücü kullanma sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 116-120
DOI: 10.4274/tpa.716
Anahtar Kelimeler: Ateş, ateş düşürücü dozu, asetaminofen, çocuk acil, ibuprofen
Özet

Amaç: Çocuk Acil’e ateş yakınması ile başvuran hastalara, aileleri tarafından verilen ateş düşürücülerin (parasetamol ve/veya ibuprofen) uygun dozda kullanılıp kullanılmadığını araştırmak ve yanlış dozda ilaç kullanımını etkileyen etmenleri belirlemektir. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2008-31 Mart 2008 tarihleri arasında, 08:00-16:00 saatlerinde ateş yakınması nedeni ile başvuran çocuklar alındı. Hastaların ailelerinin yanıtladığı 30 soruluk bir anket hazırlandı. Çalışma için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden etik kurul izni (HEK07/138-24) alındı.
Bulgular: Çalışmada 200 hastanın sonuçları değerlendirildi. Hastaların %54’ünün yanlış dozda ateş düşürücü kullandığı görüldü. Hastaların %58,1’i düşük dozda, %8,4’ü ise yüksek dozda parasetamol olmak üzere % 66,5’i yanlış dozda parasetamol almıştı. İbuprofen alan hastaların ise %27,7‘si yetersiz dozda, %9,6‘sı yüksek dozda olmak üzere, %37,3’üne yanlış dozda ibuprofen verilmişti. Çocuğun yaş ve kilosu ile anne ve babanın yaşı arttıkça yanlış dozda ateş düşürücü verilme ihtimalinin arttığı saptandı. Hastaların %58’inin ateşi kontrol altına alınsa bile acile getirileceği saptandı. Ailelerin %97’si ateşin zararlı etkileri olduğuna inanıyordu.
Çıkarımlar: Çalışmamızda ateş düşürücü dozunun çoğunlukla doktorlardan öğrenildiği belirtilmesine rağmen; hastaların büyük çoğunluğuna verilen parasetamol ve/veya ibuprofen dozunun yetersiz olduğu görüldü. Yanlış dozda ateş düşürücü verilme nedeninin, uygun ateş düşürücü doz bilgisinin artan yaş veya ağırlık ile güncellenmemesi olduğu düşünüldü. Ayrıca ateş korkusunun çalışma grubumuzda yaygın bir düşünce olduğu saptandı. Yanlış ateş düşürücü kullanma sıklığını ve ateş korkusunu azaltmak için, ailelere ateş ve ateş düşürücü kullanımı hakkında eğitim verilmesi, ailelere eğitim verilirken ağırlığın dikkate alınması gerektiği mutlaka vurgulanmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018