ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
3 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Melikgazi Sağlık Grup Başkanı, Kayseri, Türkiye  
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
5 Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri, Türkiye  
6 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 101-105
DOI: 10.4274/tpa.754
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, çocuk, emzirme süresi
Özet

Amaç: Bu araştırmada, annelerin bebeklerini anne sütü ile besleme süreleri ve bu sürelere etkili olan etmenlerin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma 2009- 2010 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirildi. Çalışmaya 2855 anne alındı. Anne sütü alma süresini etkileyen değişkenlerin belirlenmesinde “univariate and multiple binary logistic regression” (backward ward) analizinden yararlanıldı. Çalışma için etik kurul onayı (03.04.2007/168) alındı.
Bulgular: Annelerin %74,9’u bebeklerini altı ay sadece anne sütü ile beslediklerini ifade etmişlerdir. Altı aydan fazla anne sütü alınmasını etkilediği düşünülen değişkenlerden gestasyonel yaş, gebelik sayısı, anne yaşı, annenin eğitim düzeyi değişkenleri tekli lojistik regresyon analizi sonucu anlamlı bulundu. Çoklu lojistik regresyon analizinde altı aydan uzun süre anne sütü verme oranı annenin yaşı bir yaş arttıkça 1,021 kat, gestasyonel yaş bir hafta arttıkça 1,267 kat artmaktaydı. Anne öğrenimi ilköğretim ve altında olanlar yüksek okul olanlara göre 1,558 kat daha fazla, anne eğitimi ortaokul seviyesinde olanlar yüksek okul olanlara göre 1,475 kat daha fazla altı aydan uzun süre anne sütü verme eğilimindeydi. Annesi ev hanımı olanlarda annesi çalışanlara göre, erkek çocuklar kız çocuklara göre altı aydan uzun süre emzirilmekteydi. 
Çıkarımlar: Anne sütüyle besleme oranlarını yükseltmek için; erken yaşta gebelikler engellenmeli, doğumların miadında gerçekleşmesi sağlanmalı, çalışan annelerin emzirmesini teşvik edici uygulamalar geliştirilmeli, annelere bebekleri arasında seçim yapmadan eşit oranda özen göstermelerini sağlamak üzere eğitim desteği sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018