ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Çocuklarda ilaç alerjileri
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı Bursa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 86-91
DOI: 10.4274/tpa.1752
Anahtar Kelimeler: İlaç alerjisi, patojenez, tanı, yaklaşım
Özet

İlaç alerjisi, diğer alerjik hastalıklar ile karşılaştırıldığında en ağır klinik tabloya sebep olabilen dolayısı ile ihmalinde hayatı tehdit edebilen çok önemli bir durumdur. Kliniği hafif bir ürtikerden anafilaksiye kadar geniş bir aralıkta görülerek, diğer bütün alerjik hastalıkların bulgularını gösterebilir. Alerjik ilaç reaksiyonlarının önemli sonuçlarından biri ileride daha az etkili, daha pahalı veya daha toksik ilaçların kullanımına neden olmasıdır. Eksiksiz bir hikaye tedavi yaklaşımında çok önemlidir. Laboratuvar testlerinin ilaç alerjisi yönetimindeki rolü çok sınırlıdır. Tanıyı doğrulayıcı testler varsa, hastaların alerjik durumunu saptamak için uygulanmalıdır. Bu testler yoksa, önceki reaksiyona bağlı olarak aşamalı uyarı ve duyarsızlaşma uygulanabilir. Hasta ve hekimin eğitimi tedavinin önemli bir parçasıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018