ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Noktürnal enürezis
1 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 80-85
DOI: 10.4274/tpa.1626
Anahtar Kelimeler: Enkontinans, enüretik alarm, desmopressin
Özet

Uykuda yatağa tekrarlayan bir şekilde idrar kaçırmak enürezis olarak tanımlanır. Noktürnal enürezis çocukluklarda en sık karşılaşılan üriner problemlerden biridir ve beş yaşındaki çocukların yaklaşık %15-20’sinde gözlenir. Noktürnal enürezis her yıl %15 hızında iyileşme gösterir, böylece on beş yaşındaki çocukların %99’u kurudur. Beraberinde -noktüri dışında- başka hiç alt üriner sistem belirtileri ve mesane işlev bozukluğu öyküsü olmayan çocuklardaki enürezis monosemptomatik noktürnal enürezistir. Noktürnal enürezisli çocukların büyük bir kısmını bu grup oluşturmaktadır. Gündüz semptomlu bir enüretik çocukta altta yatan bir mesane işlev bozukluğu olasılığı akılda tutulmalıdır. Tedavide destekleyici tedavi yöntemleri, alarm ve ilaç tedavileri en sık kullanılan yöntemlerdir. Bu tedavi yöntemlerinin tümünde ama özellikle alarm tedavisinde aile ve çocuğun isteği ve etkin katılımı çok önemlidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018