ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Ağır amitriptilin zehirlenmesi ve plazmaferez
1 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Clinics of Pediatrics, Ankara Education and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 214-215
DOI: 10.4274/tpa.236
Anahtar Kelimeler: Amitriptilin, çocuk, plazmaferez, zehirlenme
Özet

İlaçla zehirlenme nedeniyle acil servislere başvuran olgular içerisinde trisiklik antidepresan ilaçlar sık görülen ve yaşamı tehdit eden zehirlenme nedenlerindendir. Özellikle çocuklarda önemli hastalık ve ölüm nedeni olmaktadır . Dağılım hacimlerinin yüksek olması ve proteinlere yüksek oranda bağlanmaları nedeni ile zehirlenme bulguları erken ortaya çıkmaktadır. Plazmaferez aminotriptilin teofilin, diltizem, karbamezepin, L-tiroksin, verapamil, civa gibi ağır metal zehirlenmelerinde oldukça etkilidir. Amerikan Aferez Derneği, belirli ve geleneksel tedavilere cevap vermeyen ilaç zehirlenmelerinde birincil tedaviye destek olarak plazmaferez önermektedir. Bu yazıda, ağır amitriptilin zehirlenmesi ile başvuran iki olguda plazmaferez tedavisinin yüz güldürücü olduğu vurgulanmak istenmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018