ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Yenidoğanda nadir görülen bir anestezi komplikasyonu: malin hipertermi
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 208-210
DOI: 10.4274/tpa.217
Anahtar Kelimeler: Anestezi, malin hipertermi, yenidoğan
Özet

Malin hipertermi, anestezi ile ilişkili nadir görülen ancak ölümcül olabilen bir hastalıktır. Burada genel anestezi sonrası, malin hipertermi gelişen ve dantrolen tedavisi ile düzelen bir yenidoğan olgusu sunulmaktadır. Hastaya genel anestezi altında üst hava yollarının muayenesi planlanarak sevofluran ile anestezi uygulanmıştı. Anesteziden bir saat sonra hastada hipertermi, taşikardi, takipne ve kas rijiditesi gelişti, klinik ve laboratuvar bulguları ile malin hipertermi tanısı konuldu. Dantrolen tedavisi ile hastadaki bulgular dramatik olarak düzeldi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018