ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Nörolojik hastalık nedeniyle kendi başına beslenemeyen çocuklarda anemi, B12 vitamini, folik asit ve demir eksikliği
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 197-201
DOI: 10.4274/tpa.845
Anahtar Kelimeler: Anemi, beslenme yetersizliği, beslenme bozukluğu, B12 vitamini eksikliği, çocuk, demir eksikliği, folik asit eksikliği, nörolojik hastalık
Özet

Amaç: Nörolojik hastalığı ve buna bağlı olarak beslenme sorunu olan hastalarda beslenme bozukluğu, anemi ve bununla ilişkili olarak demir, folik asit ve vitamin B12 eksikliğini değerlendirmek. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Polikliniği’ne ve servisine Haziran 2010- Aralık 2010 tarihleri arasında başvuran, beslenme sorunu olan nörolojik hastalarda anemi ve bunun nedeni olabilecek Fe eksikliği, folik asit ve B12 eksiklikleri ileriye dönük olarak araştırıldı. Çalışmaya 30’u erkek, 20’si kız toplam 50 hasta alındı. Hasta grubu ile karşılaştırmak üzere 30’u erkek ve 20’si kız olmak üzere 50 çocuk kontrol grubu olarak alındı. Tüm hastaların ve kontrol grubunun kan sayımı, demir, folik asit ve B12 vitamini çalışıldı. Çalışma için etik kurul onayı alındı (05.08.2010/200-11/3).
Bulgular: Hastaların 16’sında (%32) ağır, 18’inde (%36) orta, beşinde ise (%10) hafif derecede olmak üzere toplam 39 (%78) beslenme bozukluğu vardı. Yirmi ikisinin (%44) laboratuvar bulgularında anemi ya da eksikliği, folik asit ya da B12 vitamini yönünden anormallik saptandı. Bunların dokuzunda (%18) demir eksikliği anemisi, dördünde (%8) demir eksikliği, beşinde (%10) folik asit eksikliği, birinde (%2) folik asit eksikliğine bağlı makrositer anemi, altısında (%12) kronik hastalık anemisi, ikisinde (%4) B12 eksikliği, dördünde (%8) ise demir eksikliği anemisi ve folik asit eksikliği birlikteliği vardı. 
Çıkarımlar: Nörolojik hastalığa bağlı beslenme yetersizliği olan hastalarımızda beslenme bozukluğu ve anemi oldukça sık görülmüştür. Bu grup hastalarda beslenmeye özel bir özen gösterilmeli ve hastalar anemi yönünden zaman zaman kontrol edilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018