ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Doğumsal göz hastalıklarının erken tanısında kırmızı yansıma testinin (Brückner) etkinliğinin değerlendirilmesi
1 Özel Sema Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 163-164
DOI: 10.4274/tpa.827
Anahtar Kelimeler: Kırmızı yansıma testi, süt çocuğu, yenidoğan
Özet

Amaç: Yenidoğan ve süt çocuklarında kırmızı yansıma testinin (Brückner) tarama sonuçlarını değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2007 ve Ocak 2010 tarihleri arasında, Özel Sema Hastanesi’nde doğan ve Çocuk Kliniği tarafından izlemi yapılan 2718 yenidoğan ve süt çocuğu alındı. Tarama işlemi 2-8 hafta arasında düzenli kontrollerde oftalmoskopla yapıldı. Kırmızı yansıma testi (Brückner) alınamayan bebekler Göz Kliniği’ne gönderildi ve risk etmenleri araştırıldı. Çalışma için etik kurul onayı alındı (15.01.2007-21). 
Bulgular: Tarama yapılan bebeklerin 2715’inde oftalmoskop muayenesinde kırmızı yansıma testi alındı (%99,8). İki bebekte (%0,07) iki taraflı, bir bebekte ise tek taraflı (%0,02) kırmızı yansıma testi alınamadı. İki taraflı kırmızı yansıma testi alınamayan bebeklerde ayrıntılı göz muayenesinde iki gözde katarakt, tek taraflı kırmızı yansıma testi alınmayan bebekte ise retinoblastom saptandı. Risk etmeni araştırıldığında; iki taraflı kataraktı olan bebeklerden biri Down sendromu idi, diğerlerinde her hangi bir risk saptanmadı.
Çıkarımlar: Görme kayıplarının önlenmesi ve tedavinin başarısı için, tüm yenidoğan ve süt çocuklarında kırmızı yansıma testinin, düzenli muayenenin bir parçası olarak, çocuk uzmanları ve birinci basamak doktorları tarafından yapılmasının gerekliliğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018