ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Doğum öncesi dönemde tanı alan doğuştan kistik adenomatoid malformasyon: olgu sunumu
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Antalya, Türkiye  
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye  
3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 290-293
DOI: 10.4274/tpa.293
Anahtar Kelimeler: Doğuştan kistik adenomatoid malformasyon, yenidoğan
Özet

Doğuştan kistik adenomatoid malformasyon, embriyonik farklılaşma anomalisi olarak normal akciğer dokusunun yerini değişik boyut ve sayıda kistlerin alması ile ortaya çıkan nadir hamartomatöz bir malformasyondur. İlk kez gebe olan annenin 24. gebelik haftasında yapılan fetal ultrasonografi incelemesinde sol hemitoraksta kistik lezyon saptandı. Ortalama 24. gestasyon haftasında torakoamniyotik şant konuldu. Olgumuz 25. gestasyon haftasında erken eylem ve erken membran rüptürü nedeniyle doğdu. Tip I doğuştan kistik adenomatoid malformasyon tanısıyla doğum sonrası ilk 12 saat içinde ölen hastamızı doğum öncesi ve doğum sonrası teşhis ve tedavi açısından tartıştık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018