ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde akran istismarı nedeniyle yargılanan çocukların değerlendirilmesi
1 Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Kriminlistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 279-285
DOI: 10.4274/tpa.909
Anahtar Kelimeler: Çocuk suçluluğu, çocuk istismarı, mahkeme kararı
Özet

Amaç: Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilleri gerçekleştiren çocuklar, suça sürüklenen çocuklardır. Tanımlanan fiillerin mağduru da çocuk olduğunda hem korunmaya ihtiyacı olan, hem de suça sürüklenen çocuk sayısı artmakta, yaşanan olayın iki taraflı mağduru da çocuklar olmaktadır. 
Gereç ve Yöntem: İki bin yedi- 2010 yılları arasındaki dört yıllık sürede Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan ve mağdurları da çocuk yaş grubunda bulunan 188 olgunun dava dosyaları ile karar kartonları geriye dönük olarak incelenmiştir.
Bulgular: Yargılaması yapılan çocukların tamamı erkektir. Suça sürüklenen çocukların yaş ortalaması 15,95 yıl mağdur çocukların yaş ortalaması 13,85 yıl bulunmuştur. Suça sürüklenen çocukların tamamının ekonomik durumu kötü olup, yargılaması yapılan suçların %50,5’i mala karşı işlenen suçlar, %39,8’i cinsel suçlar, %8,6’sı ise şahsa karşı işlenen suçlardır. Sanıkların sadece %26,9’unun öğrencilik yaşamı devam etmektedir, %37,6’sı ise işçidir. Mahkeme tarafından olgularımızın %45,2’si hakkında hapis cezası, %32,8’i hakkında para cezası ya da denetimli serbestlik, %22’si hakkında ise beraat ya da düşme kararı verilmiştir. Davaların %47,42’si bir yıl içerisinde sonuçlanmıştır. 
Çıkarımlar: Çocuk suçluluğunda aile yapısı, sosyo-kültürel durum ve eğitim kadar arkadaş çevresi de önemlidir. Suçun önlenmesi alanında aile desteği ve eğitim programları önemli bir yer tutar. Akran suçluluğunda suçun önlenmesi başarıldığında hem suça sürüklenen çocuk, hem de mağdur olan çocuğun korunması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018