ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Çocukluk çağında ürtiker ve anjiyoödem: patojenez, tanı ve tedavi
1 T.C. Sağlık Bakanlığı, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 232-236
DOI: 10.4274/tpa.1679
Anahtar Kelimeler: Anjiyoödem, çocuk, ürtiker
Özet

Ürtiker, deride geçici olarak ortaya çıkan kızarıklık, kabarma ve kaşıntı ile belirgin bir hastalıktır. Akut ve kronik olarak klinik sınıflamanın yapılması etiolojik etkenlerin araştırılması ve klinik seyrin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu derlemede, ürtiker ve anjiyoödemin klinik sınıflaması, patojenez, hastalığa neden olabilecek etmenler ve tedavi hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018