ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 40-43
DOI: 10.4274/tpa.979
Anahtar Kelimeler: Çocuk, immün baskılanma, zona
Özet

Amaç: Herpes zoster, arka kök gangliyonlarında sessiz kalan varisella zoster virüsünün yeniden aktivasyonu ile oluşan akut, viral, dermatoma yerleşik, veziküller ile seyreden bir enfeksiyondur. Hastalık ileri yaşta ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde sık görülürken, sağlıklı çocuklarda nadir görülür. Bu çalışmada çocuk enfeksiyon kliniğine yatırılan ve herpes zoster tanısı alan 16 hasta değerlendirildi. 
Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Polikliniği’ne, Ocak 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında başvurarak yatırılan, yaşları 12 ay-17 yaş arasında değişen 16 hastanın geriye dönük olarak kayıtları değerlendirildi. Hastaların su çiçeği geçirme öyküleri, su çiçeği aşılanma öyküsü, mevcut kronik hastalık, immün yetersizlik, immün baskılayıcı ilaç kullanımı, travma, operasyon, radyasyon öyküsü, stres varlığı sorgulandı.
Bulgular: Herpes zoster tanısı alan 16 hastadan dokuzu kız, yedisi erkekti. Üç hastada lomber, altı torakal, bir yaygın, dört trigeminal, bir servikal, bir sakral tutulum vardı. Olguların hepsine sistemik ve bölgesel tedavi verildi. Komplikasyon gözlenmedi. 
Çıkarımlar: Herpes zoster, bağışıklık sistemi baskılanması olan ve olmayan çocuklarda görülebilmektedir. Sağlıklı çocuklarda hastalık iyi seyirlidir. Komplikasyonlar nadir görülür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018