ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Çocuklarda protein kaybettiren enteropati
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Samsun, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 7-12
DOI: 10.4274/tpa.1816
Anahtar Kelimeler: Çocuk, hipoalbüminemi, protein kaybettiren enteropati
Özet

Protein kaybettiren enteropati, altında farkı hastalıkları barındıran, bağırsaktan protein, vitamin ve eser elementlerin kaybı ile giden bir klinik durumdur. Hastalık sindirim sistemine özgü hastalıklardan kaynaklanabildiği gibi sindirim sistemi dışı bazı sistemik hastalıklardan da kaynaklanabilir. Klinik bulguların temelini bağırsaktan protein kaybı sonucu gelişen hipoalbüminemi oluşturur. Hastalığın tedavisi ve seyri altta yatan hastalıkla yakın ilişkilidir. Bu derlemede protein kaybettiren enteropatilerin nedenleri, klinik bulguları ve tedavi yaklaşımları güncel bilgiler ışığında anlatılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018