ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Tıpta çocuk ve etik
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 1-6
DOI: 10.4274/tpa.1799
Anahtar Kelimeler: Çocuk, etik, tıp
Özet

Çocuk hastalar tıpta daha fazla özen ve duyarlılık gerektiren incinebilir grupta yer alırlar. Bu gruptaki hastaların tedavileri ve bakımları planlanırken bazı etik sorunlar ile karşılaşılabilir. Bu sorunların en başında çocuğun özerkliği ve kendisi hakkında karar verme konuları gelmektedir. Ancak bu konular ile ilgili kesin bir anlayış bulunmamaktadır. Çocuk hastaların tedavisi konusunda aile de yönlendiricidir. Bunun yanı sıra çocuk hastaların etik açıdan korunmasını tıbbi ekibin bütün üyelerinin dikkate alması gereklidir. Bu makalede savunmasız ve suistimale açık olan çocuk hastalara etik açıdan nasıl yaklaşılması gerektiği literatür doğrultusunda ve olgu örnekleri ile ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018