ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 86-93
DOI: 10.4274/tpa.1907
Anahtar Kelimeler: Çocuk, erken, evlilik, gelin, kız
Özet

Bu çalışmada ülkemizde gerçekleştirilen erken ve zorla evliliklerin sebep ve sonuçlarını tartışmak, uluslararası ve ulusal alanda erken ve zorla evliliklerin yerini incelemek, erken yaşta evliliklerin görülme sıklıklarına dair durumu gözden geçirmek amaçlanmaktadır. Halk sağlığı bakış açısıyla önlemeye ilişkin önerileri tartışmaktır.
Çalışmada erken evlilikler konusunda yayınlanmış bilimsel literatür taranmış, ulusal ve uluslar arası raporlar ve durumlar incelenmiştir. Erken evlilikler ile ilişkili uygulamalar, konuyla ilgili yakın tarihli araştırmalar değerlendirilmiş, bulgu ve sonuçları derlenmiş, bu kapsamda edinilen güncel bilgiler doğrultusunda erken evliliklerin etkileri değerlendirilmiş, çocuk/kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir.
Literatürde erken evliliklerin olumsuz sağlık etkileri konusunda birçok çalışma bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de çocuk evlilik yüzdesinin %30 ile %35 arasında seyrettiği, ancak bu sıklıkların bölgelere, yerel sosyal ve kültürel örüntüye göre farklılaştığını göstermektedir. Evlenen kız çocuğun ruhsal ve bedensel gelişmeleri olumsuz etkilenmektedir. Çocukluk hakları ellerinden alınan çocukların yaşamlarının ileriki dönemleri de olumsuz olarak etkilemektedir. Yapılan yasaların farklı yorumlanması yasal olarak kesin yorum yapabilmeyi güçleştirmekte ve evliliklerin yapılmasını kabul eden görüşlerin devamına neden olmaktadır.
Erken evlilikler toplumda önemli çocuk ve kadın sorunlarından biridir. Sebebi ne olursa olsun erken evliliklerin yapılmasının önlenmesi ve bu konuda yaşanan çelişkilerin giderilmesi, konu üzerinde farkındalığın arttırılması ve devletin izlemlerini yapması halk sağlığı açısından sağlanmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018