ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Kolon perforasyonu ve ventrikülo-peritoneal şantın anüsten sarkması: İki olgu sunumu
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi , İstanbul, Türkiye  
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 255-258
DOI: 10.4274/tpa.715
Anahtar Kelimeler: Çocuk, kolon perforasyonu, transanal protrüzyon, ventrikülo-peritoneal şant
Özet

Hidrosefali değişik hastalık durumlarında ortaya çıkan, ventriküllerde genişleme ve beyin omurilik sıvısı basıncının artması ile belirgin bir bulgudur. Beyin omurilik sıvısı akımını düzeltmek için en sık uygulanan yöntem ventrikülo-peritoneal şant vasıtasıyla beyin omurilik sıvısının periton içine boşaltılmasıdır. Şant kullanımında en sık karşılaşılan komplikasyon enfeksiyon veya tıkanmaya bağlı olarak şantın işlev bozukluğudur. Kendiliğinden kolon perforasyonu nadir görülen bir komplikasyondur. Bu yazıda yenidoğan döneminde hidrosefali saptandıktan sonra ventrikülo-peritoneal şant uygulaması yapılan ve şant kateterinin anüsten çıktığı görülen iki olguyu sunduk ve iki olgu nedeni ile hidrosefalik çocuklarda ventrikülo-peritoneal şant komplikasyonlarını ve bunların içerisinde kolon delinmesinin önemini tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018