ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Ağır beslenme bozukluğu ile başvuran birincil polidipsi olgusu
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye  
2 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Pediatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
3 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkoloji Bölümü, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 251-254
DOI: 10.4274/tpa.695
Anahtar Kelimeler: Beslenme bozukluğu, birincil polidipsi, çocukluk çağı
Özet

Birincil polidipsi, fizyolojik gereksinim olmadan aşırı sıvı tüketimiyle giden bir klinik durumdur. Ağır beslenme bozukluğu, gelişme geriliği olan 17 aylık erkek hastada izlemde poliüri ve polidipsi saptandı. İdrar yoğunluğu 1001, serum Na: 124 mEq/L, serum ve idrar osmolaritesi düşük bulunarak birincil polidipsi tanısı kondu. Aşamalı sıvı kısıtlaması uygulanarak tedavi edildi. Bu olgu, birincil polidipsinin beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, beslenme bozukluğu ve gelişme geriliğine yol açabileceğinin vurgulanması amacıyla sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018