ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Acil servise başvuran çocuk adli olguların analizi
1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Ankara, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Bölümü, Ankara, Türkiye  
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Bölümü, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 235-240
DOI: 10.4274/tpa.266
Anahtar Kelimeler: Acil servis, çocuk istismarı, çocuk adli olgu, trafik kazası
Özet

Amaç: Acil servisler adli olguların ilk başvurduğu, tetkik, tanı ve tedavilerinin yapıldığı yerlerdir. Bu çalışmanın amacı bir eğitim araştırma
hastanesi acil servisine başvuran çocuk adli olguların demografik epidemiyolojik özelliklerini ortaya koymak, başvuru nedenlerini, başvuru
zamanlarını ve yatış ve ölüm oranlarını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bir eğitim araştırma hastanesinde acil servise bir yıl içinde başvuruda bulunan 16 yaş altı olan çocuk adli olgular geriye
dönük olarak değerlendirildi. Çocuk adli olgular; travmatik olan (trafik kazaları, darp, iş kazası, kesici-delici alet yaralanması, yüksekten
düşme, ateşli silah yaralanması ve diğer) ve travmatik olmayan çocuk adli olgular (intihar girişimi, karbonmonoksit entoksikasyonu) olarak
iki grupta incelendi.
Bulgular:Bu çalışmada değerlendirilen 1494 çocuk adli olguların yaş ortalaması 8,8±4,37 yıl olup bu çocuk adli olguların %66’sı erkekti
(n=986). Çalışmada en fazla başvuru 7-10 yaş grubunda idi (%29,5). En sık başvuru nedeni trafik kazası (%76,4) olarak saptandı,
bunu %12,7 ile yüksekten düşme ve %6,1 ile darp izledi. Çocuk adli olguların en fazla yaz aylarında ve akşam saatlerinde başvurduğu
gözlendi. Olguların %9,2’sinin yatırılarak tedavi edildiği ve %1,9’una yoğun bakım yatışı gerektiği ve ölüm oranının %0,4 olduğu saptandı.
Çıkarımlar: Çocukluk çağındaki adli olguların büyük çoğunluğu önlenebilir sağlık sorunlarıdır. Yeni yöntemlerin geliştirilmesi, koruyucu
önlemlerin alınması ve acil servislerde uygun tıbbi yaklaşım sağlanabilmesi için her bölgenin adli olgu tutumlarının belirlenmesi önemlidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018