ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Annede anemi yenidoğanı etkiler mi?
1 Bezmialem Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul , Türkiye  
2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 195-199
DOI: 10.4274/tpa.1068
Anahtar Kelimeler: Anemi, düşük doğum ağırlığı, hemoglobin, yenidoğan
Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı gebelikte mevcut olan aneminin ve yenidoğanda etkilerini değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde doğum yapan 307 gebenin hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct) değerleri ve yenidoğanların kordon kanında bakılan Hb, Hct, bilirübin değerleri ile doğum şekli, yenidoğan kilosu, Apgar skorlarını belirledik. Gebeler Hb değerinin 11,1 mg/dL ve üzerinde anemik olmayan, Hb değeri 11 mg/dL altında olan anemik grup olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Ayrıca Hb değerinin ≥11,1 mg/dL, 11-10,1 mg/dL arasında, 10-9,1mg/dL arasında ve ≤9 mg/dL olması şeklinde dört grup oluşturuldu.
Bulgular: Çalışmaya 146 anemik, 161 anemik olmayan olgu dahil edildi. Anemik gebelerin düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma oranı anlamlı olarak yüksek idi (%11,6’ya karşılık % 4,3, p=0,029). Düşük doğum ağırlığı sıklığının anne Hb değeri 10 g/dL ve altında olduğunda anlamlı olarak arttığı saptandı (p=0,0045) . Anemik gebelerin kordon kanı Hb (17,49±2,4 g/dL’ye karşılık 18,1± 2,4; p=0,026) ve Hct (%53,3±7,4’e karşılık %55,6±7,2; p=0,006) değerleri anlamlı olarak düşük bulundu.
Çıkarımlar: Gebelikteki anemi yenidoğanın düşük doğum kilosu ile doğma riskini artırmakta ve Hb ve Hct değerlerini azaltmaktadır. Anemi taranmalı ve doğum öncesinde tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018