ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Akut romatizmal ateş ve yenilikler
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 85-93)
Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 1-7)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2397
Olgu Sunumu
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 197-199)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014
Kronik Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Oluşan Pulmoner Hipertansiyon ve Kor Pulmonale: Olgu Sunumu
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Osler-Weber-Rendu sendromu ile ilişkili pulmoner arteriyovenöz malformasyon
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 256-258)
DOI: 10.4274/tpa.46.87
Fetal ekokardiyografi ile kalpte rabdomiyomların saptandığı tuberosklerozlu bir olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 146-148)
Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisi (ALCAPA) olan 11 yaşında yakınmasız olgu
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 294-297)
DOI: 10.4274/tpa.619
Akut romatizmal ateşin nadir bir başvuru şekli: Perikardiyal tamponad
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 342-344)
DOI: 10.4274/tpa.874
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
(Turk Pediatri Ars ; : -)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014
Özgün Araştırma
Çocuklarda kabakulak enfeksiyonuna bağlı kalp tutulumunun ekokardiyografi ve troponin-T düzeyleri ile araştırılması
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 161-166)
Diyabetik anne bebeklerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 25-29)
DOI: 10.5152/tpa.2014.843
Gebelik öncesi diyabeti olan ve gebelikte diyabeti gelişen anne bebeklerinde doğum sonrası komplikasyonlar ve doğuştan kalp hastalıklarının öngördürücüleri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 299-306)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1017
Beta talasemi majorlu çocuk ve ergenlerde doku Doppler yöntemiyle diyastolik işlevlerin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 27-32)
DOI: 10.4274/tpa.46.05
Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 220-225)
DOI: 10.4274/tpa.46.79
Çocuklarda mitral kapak prolapsusu: 113 olgunun klinik özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 57-61)
Erken doğmuş bebeklerde beyin natriüretik peptit düzeyi ile patent duktus arteriyozus arasındaki ilişki
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 92-96)
DOI: 10.4274/tpa.673
Çağrılı Yazılar
Üfürümlü çocuğa yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 48-52)
Türkçesi Varken
Streptokoksik Farenjit Tanısında Çabuk Tanı Testlerinin Maliyet/Etkinlik Değeri
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Akut romatizmal kardit tedavisinde kortikosteroid kullanımının kemik dansitesi üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018