ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Yenidoğan ve süt çocukluğunda kolestaz
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 1-7)
DOI: 10.4274/tpa.1547
Ergenlik çağında omurga sorunları
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 65-67)
DOI: 10.4274/tpa.46.37
Çocuklarda jinekolojik sorunlar
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 1-5)
Olgu Sunumu
Ergenlik döneminde sıklığı artan bir acil servis tanısı: 4 olgu ile akut alkol zehirlenmesi
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 143-145)
Kalsifiye Pilomatriksoma (Olgu Sunumu)
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
İdiopatik Juvenil Osteoporoz: Olgu Sunumu
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Kolon perforasyonu ve ventrikülo-peritoneal şantın anüsten sarkması: İki olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 255-258)
DOI: 10.4274/tpa.715
Çocukluk çağı ülseratif kolit hastalığına bağlı beyin ven trombozu
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 160-164)
DOI: 10.4274/tpa.484
Benign paroksismal tortikollis
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 35-37)
Çocukluk çağında koroner “by pass” cerrahisi gerektiren ailevi hiperkolesterolemi olgusu
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 51-54)
Kol ve önkol yerleşimli pilomatriksoma
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 340-343)
DOI: 10.5152/tpa.2014.298
Narkolepsi ve katapleksi: bir çocuk olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 221-223)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2180
Kollodion bebek olgu serisi: Retinoik asit yüz güldürüyor
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 51-56)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3704
Ani kalp durmasının nadir bir nedeni: Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 124-128)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3899
Özgün Araştırma
Sağlıklı term yenidoğanlarda farklı göbek bakımı uygulamalarının göbek düşme zamanı ve diğer klinik sonuçlar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 227-231)
Çocukluk çağı kabızlığında elektrolit içeren polietilen glikol kullanımı
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 135-138)
Konjenital müsküler distrofili hastalarımızın değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 23-28)
Doğumsal brakiyal pleksus felçli olgularımız: tek merkezin 20 yıllık deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 13-16)
DOI: 10.4274/tpa.911
Çok düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nekrotizan enterokolit şiddetini öngörecek etmenlerin incelenmesi - Orijinal Araştırma
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: -)
Yenidoğan döneminde “intestinal perforasyon” gelişen olgularımızın değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 33-36)
Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde besin proteini ilişkili proktokolit: Klinik, endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 89-93)
İzmir’de liseye devam eden ergenlerin sağlık davranışları
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 22-34)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3389
Bebeklik çağı kolestatik karaciğer hastalıkları: 190 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 165-171)
DOI: 10.4274/tpa.701
Şişman çocuk ve ergenlerde alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 172-178)
DOI: 10.4274/tpa.879
Çocukluk çağında safra taşları: 60 olgunun geriye dönük incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 119-123)
DOI: 10.4274/tpa.45.119
Çağrılı Yazılar
Çocuklarda baş ve boyun patolojileri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 20-22)
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.20
Uzamış sarılık
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 42-45)
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.42
Portal hipertansiyon ve komplikasyonları
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 46-52)
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.46
Türkçesi Varken
Çocukluk çağında enflamatuar barsak hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Yenidoğanlarda psödokolinesteraz aktivitesi ve genetik varyantların araştırılması
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Yenidoğanda Nadir Bir Enterokolit Nedeni: İnek Sütü Entoleransı
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Kolestazla Başvuran 2 Histiositoz Olgusu
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
0-6 Yaş Arası Türk Çocuklarında Biseps, Triseps, Subskapüler ve Suprailiak Deri Kıvrım Kalınlıkları ve Kol Çevresi Persantil Değerleri
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Bronşial Astma ve Diğer Atopik Olgularda Kan Lipidleri
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Konjenital Kalp Hastası Çocuklarda Genel Sağlık Problemleri
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Başlangıçta Jüvenil Romatoid Artrit Tanısı Alan Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Erkek Çocuk
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Ağızdan Beslenmemiş Çok Düşük Doğum Tartılı Prematür Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit ve İntestinal Perforasyon
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Neonatal Hepatitli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Viral Hepatitlerin Tanı ve Prognozunda Serum Mukoprotein ve Hdl-Kolesterolün Önemi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Doğumdan 1 Yaşına Kadar Anne Sütü veya Formula ile Beslenen Bebeklerde Total Kolesterol, Hdl-C ve Ldl-C Değerlerinin Karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Yenidoğan Bebeklerde Gestasyon Yaşı ve Cinsiyetin Kolesterol, Lipid Metabolizması Üzerine Etkisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Nekrotizan Enterokolit
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Kolestazda Safra Asidlerinin Etki Mekanizmaları: Ursodeoksikolik Asidin Tedavideki Yeri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Ailevi Homozigot Hiperkolesterolemili İki Olgu ve Tedavide Plazma Değişimi Yönteminin Uygulanması
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018