ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Çocuklarda ortopedik sorunlara güncel yaklaşımlar
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 52-56)
Özgün Araştırma
Term doğan periventriküler lökomalasili çocukların klinik özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 87-93)
Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerin nörogelişimsel sorunları ve nörolojik hastalığa etki eden etmenlerin araştırılması
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 199-206)
DOI: 10.4274/tpa.46.76
Türkiye’deki 11, 13, 15 yaşındaki okul çocuklarının fiziksel etkinlik düzeylerinin demografik özellikler, beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam davranışlarıyla ilişkisi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 13-20)
DOI: 10.4274/tpa.46.03
Şişman çocuklarda hafif TSH yüksekliği: Nasıl bir sorun?
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 33-36)
DOI: 10.4274/tpa.46.06
Beyin felçli çocuklarda vücut kitle indeksi, işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 130-137)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1238
Lise öğrencilerinde şişmanlık gelişimini etkileyen risk etmenleri: toplum tabanlı bir olgu kontrol çalışması
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 155-162)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6566
Çocukluk çağı şişmanlığında kilo vermede etkili sosyodemografik ve klinik etmenler
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 169-176)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6210
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Yuvası’ndaki çocukların beslenme durumlarının antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 142-147)
Şişman çocuk ve ergenlerde alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 172-178)
DOI: 10.4274/tpa.879
Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının, beslenme bilgi düzeylerinin ve vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 179-186)
DOI: 10.4274/tpa.842
Rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilen nörogelişimsel bozukluğu olan çocukların durumuna bir bakış: Pilot bir çalışma
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 303-309)
DOI: 10.4274/tpa.604
Beyin felci olan çocuklarda kaba motor işlevleri kazanma yaşının işlevsel motor bozukluk üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 191-196)
DOI: 10.4274/tpa.896
Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 224-230)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1742
Çağrılı Yazılar
Çocukluk çağında metabolik sendrom: güncel durum
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 1-6)
DOI: 10.4274/tpa.46.01
Çocuk ve ergenlerde şişmanlık sorunu ve yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 115-119)
Türkçesi Varken
Şişman Çocuklarda Eritrosit Sedimentasyon Hızına Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018