ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
"Süt Çocukluğunda B12 Vitamini Eksikliği: Dört Olgu Sunumu"
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Ektopik nörohipofiz
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 80-81)
McCune Albright Sendromu ve büyüme hormonunda aşırı salgılanma: olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 114-117)
DOI: 10.5152/tpa.2015.615
Özgün Araştırma
Prematüre bebeklerin izlem sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 33-38)
Kendiliğinden ve in vitro fertilizasyonlu çoğul gebeliklerden erken doğan bebeklerin doğum öncesi ve bedensel büyüme özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 17-24)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1160
Sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde çocukların büyüme durumu ve etkili etmenler
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 104-110)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1145
Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde büyümenin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 289-298)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1989
Gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun: annede ve yenidoğanda B12 vitamini eksikliği
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 242-245)
DOI: 10.4274/tpa.45.242
Çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının büyüme üzerine etkisi (Ön çalışma)
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 139-142)
Bronkopulmoner displazili hastalarımızın uzun dönem izleminde somatik büyüme, akciğer sorunları ve nörogelişimsel özelliklerinin irdelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 17-23)
Prematüre retinopatisi gelişiminde seri ölçülen serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeylerinin rolü
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 10-14)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4348
Turner sendromlu hastalarda büyüme hormonu tedavisine yanıt
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 294-298)
DOI: 10.4274/tpa.533
Erken aminoasit desteğinin çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin büyüme ve nörolojik gelişimi üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 111-118)
DOI: 10.4274/tpa.45.111
Çocuklarda kronik adenotonsiller hipertrofinin büyüme üzerine etkilerinin adenotonsillektomi öncesi ve sonrası dönemde değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 257-262)
DOI: 10.4274/tpa.904
Çağrılı Yazılar
Prematüre bebeğin taburcu olduktan sonraki büyüme ve beslenme takibi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 15-19)
Türkçesi Varken
Mukopolisakkaridozlu hastalarda endokrin profil ve insüline benzer büyüme faktörü-l ölçümü
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Kronik Böbrek Yetersizliği Olgularında Büyüme Hormonu Salgısının ve İnsüline Benzer Büyüme Faktörü Düzeyinin Araştırılması
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Preeklampsi ve Eklampsinin Bağımsız Olarak İntrauterin Gelişmeye Etkileri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Gestasyonel Doğum Ağırlıkları Farklı Yenidoğanlarda, Kord Kanı Plazma C-Peptid Düzeyi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Protein Enerji Malnütrisyonunda Serum Igf-1 Düzeyinin İncelenmesi
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Gebelikte Sigara Kullanımının Fetusa Etkileri
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Yoğun Bakım Koşullarında İzlenen Prematüre Bebeklerde Nütrisyonel ve Metabolik Sorunlar
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018