ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil Birimi'nde İzlenen Zehirlenmelerin Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Kayısı Çekirdeğine Bağlı Siyanid Zehirlenmesi(18 Olgunun İncelenmesi ve Yorum)
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri: Son 10 Yılın Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Kronik non-spesifik ishal
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Olgu Sunumu
Ada çayı yağının ağızdan kullanımına bağlı süt çocuğunda konvülziyon
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 70-71)
DOI: 10.4274/tpa.1170
Deli bal zehirlenmesine bağlı bradikardi ve hipotansiyon gelişen çocuk olgusu
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 53-54)
DOI: 10.4274/tpa.328
Bir olgu nedeniyle teofilin zehirlenmesi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 55-56)
DOI: 10.4274/tpa.454
Ergenlik döneminde sıklığı artan bir acil servis tanısı: 4 olgu ile akut alkol zehirlenmesi
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 143-145)
Yüksek doz kafur alımına bağlı nöbet
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 248-250)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1360
Altı aylık bir hastada ciddi fenobarbital zehirlenmesinde tek geçiş albümin diyalizi uygulaması
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 228-230)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2335
Ağır amitriptilin zehirlenmesi ve plazmaferez
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 214-215)
DOI: 10.4274/tpa.236
Kayısı çekirdeği yeme sonrası akut siyanür zehirlenme olgusu
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 140-141)
DOI: 10.4274/tpa.212
Özgün Araştırma
Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde önlenebilir kazalar nedeniyle izlenen hastalar
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 45-48)
DOI: 10.4274/tpa.456
Çocukluk çağının selim akut miyoziti: 15 olgunun klinik ve laboratuvar bulguları
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 55-58)
DOI: 10.4274/tpa.630
İlaç zehirlenmeleri ve hastane maliyetleri
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 103-106)
Endoskopik izlem gerektiren korozif yanıkları olan çocuk ve ergenlerde kazanın meydana geliş şekli ve aile özelliklerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 24-30)
Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 226-232)
DOI: 10.4274/tpa.46.80
Çocuklardaki karbonmonoksit zehirlenmesinde nörolojik ve kardiyolojik bulguların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 314-322)
DOI: 10.5152/tpa.2014.201010
Çocuk yoğun bakım birimimizde yatan adli olguların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 145-150)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2399
Kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlarla zehirlenen çocukların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 138-144)
DOI: 10.4274/tpa.133
Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Yeni açılan ikinci düzey çocuk yoğun bakım birimimizde yatan zehirlenme olgularının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 35-39)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2898
Türkçesi Varken
Türkiye'de Çocuk Zehirlenmeleri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
D-Hipervitaminozu ve Peritoneal Diyaliz
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Yenidoğanda Tizanidin Zehirlenmesi
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İzlenen 176 Çocuk Zehirlenme Olgusunun Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Çocuklarda Amitraz Zehirlenmeleri 16 Vakanın Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
"Amanita Phalloides" Zehirlenmesi
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018