ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Çocuk romatolojisinde genetiğin yeri
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 113-121)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4953
Olgu Sunumu
SOX9 geninde yeni bir mutasyon saptanan kampomelik displazi olgusu
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 154-156)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1187
Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarının nadir bir nedeni: urakus kisti
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: 181-184)
Yenidoğan döneminde dilate kardiyomiyopatinin nadir bir nedeni: ALCAPA sendromu
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 248-250)
DOI: 10.4274/tpa.46.84
Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisi (ALCAPA) olan 11 yaşında yakınmasız olgu
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 294-297)
DOI: 10.4274/tpa.619
Yenidoğanda diyabetes mellitus
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 137-139)
DOI: 10.4274/tpa.190
Özgün Araştırma
Onüç yıllık fetal otopsilerimizin geriye dönük olarak irdelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 46-50)
Yenidoğanın geçici takipnesinde epiteliyal sodyum kanalı alfa alt biriminin sentezinden sorumlu SCNN1A geninin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 35-39)
DOI: 10.4274/tpa.967
Kendiliğinden ve in vitro fertilizasyonlu çoğul gebeliklerden erken doğan bebeklerin doğum öncesi ve bedensel büyüme özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 17-24)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1160
Samsun ilinde ilköğretim çağı erkek çocuklarda testis ve penis boyutları ve dış genital organ anomali oranları
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 151-155)
DOI: 10.4274/tpa.46.64
Türkçesi Varken
Akraba Evlilikleri ve Kalıtsal Hastalıklar
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
GAA Triplet Tekrar Artışı İle Tanısı Doğrulanan Bir Friedreich Ataksisi Olgusu
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Çocukluk Çağında Morgagni Hernisi: Klinik Seyir, Tanı ve Tedavi (Üç Vakanın Sunumu)
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Atnalı Böbrek Anomalisi ile Birlikte Rastlanan Diğer Bulgular
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Sirengomyelisi Olan Bir Robinow Sendromu
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Bir Enfantil Hepatik Hemanjioendotelyoma Olgusu
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018