ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Yenidoğan ve süt çocukluğunda kolestaz
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 1-7)
DOI: 10.4274/tpa.1547
Özgün Araştırma
Türkiye’nin Ege bölgesinde alışkanlık haline gelmiş horlama sıklığı ve ilişkili risk etkenleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 280-285)
DOI: 10.4274/tpa.45.280
Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 226-234)
DOI: 10.4274/tpa.508
Kayseri’de iki toplum sağlığı merkezine başvuran annelerde emzirme sorunları ve risk etmenleri
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 145-151)
DOI: 10.4274/tpa.1034
İndirekt hiperbilirübinemili olgularda minör eritrosit antijenlerinin alloimmünizasyondaki rolü
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 23-29)
DOI: 10.4274/tpa.944
Çocukluk çağı yaralanmalarında hazırlayıcı nedenler
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 84-88)
Hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi uygulanan zamanında doğmuş bebeklerin klinik özellikleri ve kan değişimi nedenleri
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 107-111)
Term bebeklerde hiperbilirübineminin klinik özellikleri ve risk etmenlerinin araştırılması
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 204-210)
Zonguldak ilinde 6 ay-15 yaş grubu çocuklarda Helicobacter pylori seropozitifliği ve risk etmenlerinin incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: 152-157)
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama sonuçları ve hastaların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 138-141)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1207
Farklı doğum ağırlığı ve gebelik yaşına sahip yüksek riskli bebeklerin nörogelişimsel özellikleri arasında fark var mıdır?
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 151-157)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2620
Lise öğrencilerinde şişmanlık gelişimini etkileyen risk etmenleri: toplum tabanlı bir olgu kontrol çalışması
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 155-162)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6566
Çağrılı Yazılar
Ergenlerde riskli davranışlar
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 1-6)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018