ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Hemolitik üremik sendrom
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 73-82)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2297
Olgu Sunumu
Yalancı trombositopeni
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 73-74)
Değişik klinik görünümler ile gelen iki brusella olgusu
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 37-39)
Zor tanı konulan bir Kawasaki sendromu
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 40-42)
"Süt Çocukluğunda B12 Vitamini Eksikliği: Dört Olgu Sunumu"
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Akut poststreptokoksik glomerülonefritli bir çocuk hastada idiyopatik trombositopenik purpura
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 164-166)
DOI: 10.4274/tpa.46.67
Özgün Araştırma
Çocukluk dönemi akut idyopatik (immün, otoimmün) trombositopenik purpurasmın insan parvovirus B19 virüsü ile ilişkisi
(Turk Pediatri Ars 2001; 36: 224-228)
Türkçesi Varken
Akut İdiopatik Trombositopenik Purpura: 62 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Trombositopeni İle Seyreden Bir Tifo Vakası
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018