ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Çocuklarda ortopedik sorunlara güncel yaklaşımlar
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 52-56)
Özgün Araştırma
Term doğan periventriküler lökomalasili çocukların klinik özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 87-93)
Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerin nörogelişimsel sorunları ve nörolojik hastalığa etki eden etmenlerin araştırılması
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 199-206)
DOI: 10.4274/tpa.46.76
Beyin felçli çocuklarda vücut kitle indeksi, işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 130-137)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1238
Rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilen nörogelişimsel bozukluğu olan çocukların durumuna bir bakış: Pilot bir çalışma
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 303-309)
DOI: 10.4274/tpa.604
Beyin felci olan çocuklarda kaba motor işlevleri kazanma yaşının işlevsel motor bozukluk üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 191-196)
DOI: 10.4274/tpa.896
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018